Jadwal Pra PASKAH - PASKAH 2014 Gereja Katolik Paroki Santo Yakobus - Surabaya

 

Hari/Tanggal  Kegiatan Waktu [W.I.B]
Rabu, 05 Maret 2014 Misa Rabu Abu I 5:30
Rabu, 05 Maret 2014 Misa Rabu Abu II  17:00
Rabu, 05 Maret 2014  Misa Rabu Abu III 19:30
Jumat, 07 Maret 2014 Ibadat Jalan Salib I + Misa Jumat Pertama 19:00
Jumat, 14 Maret 2014 Ibadat Jalan Salib II + Misa 19:00
Jumat, 21 Maret 2014 Ibadat Jalan Salib III + Misa 19:00
Jumat, 28 Maret 2014 Ibadat Jalan Salib IV + Misa 19:00
Jumat, 04 April 2014 Ibadat Jalan Salib V + Misa 19:00
Jumat, 11 April 2014 Ibadat Jalan Salib VI + Misa Jumat Pertama 19:00
Rabu, 09 April 2014 Ibadat + Sakramen Tobat  18:30
Kamis, 10 April 2014 Ibadat + Sakramen Tobat 18:30
Sabtu, 12 April 2014 Misa Minggu Palma I 18:00
Minggu, 13 April 2014  Misa Minggu Palma II + Perarakan 7:00
Minggu, 13 April 2014 Misa Minggu Palma III  10:00
Minggu, 13 April 2014 Misa Minggu Palma IV 18:00
Kamis, 17 April 2014 Ibadat Pagi  5:30
Kamis, 17 April 2014 Misa Kamis Putih I 18:00
Kamis, 17 April 2014 Misa Kamis Putih II + Tuguran 21:00
Jumat, 18 April 2014 Ibadat Pagi  7:00
Jumat, 18 April 2014 Ibadat Jalan Salib VII 8:00
Jumat, 18 April 2014 Ibadat Jumat Agung I 13:00
Jumat, 18 April 2014 Ibadat Jumat Agung II  16:00
Jumat, 18 April 2014 Ibadat Jumat Agung III  19:00
Sabtu, 19 April 2014 Ibadat Pagi 5:30
Sabtu, 19 April 2014 Misa Sabtu Suci I 18:00
Sabtu, 19 April 2014 Misa Sabtu Suci II 21:30
Minggu, 20 April 2014 Misa Hari Raya Paskah I  6:00
Minggu, 20 April 2014  Misa Hari Raya Paskah II bersama anak-anak 8:30
Minggu, 20 April 2014 Misa Hari Raya Paskah III  18:00